Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Informacija

 Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2317, i. k. 0961010ISTA00I-1562

 Nauja redakcija nuo 2010-03-01:

 Nr. XI-499, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. 1091010ISTA00XI-499

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO
ĮSTATYMAS

1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562

Vilnius

Visas dokumentas >>>

   
Lithuanian English
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Aplenk ligą !
   
© 2017 VšĮ Pasvalio PASPC. Visos teisės saugomos