Apie mus

Informacija

    Įstaigos misija,vizija, tikslai, uždaviniai:

          Misija. VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, aktyviai teikdamas prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudodamas finansų, žmonių, technologinius ir kitus išteklius, siekia patenkinti pacientų ir visuomenės reikmes bei lūkesčius ligų ambulatorinės diagnostikos, gydymo ir prevencijos srityse.

          Vizija. VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras – tai šiuolaikiška, tinkamai materialiai ir funkciškai aprūpinta, moderniai ir efektyviai administruojama, Europos Sąjungos standartus atitinkanti sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, savarankiška ir lygiavertė kitų šalies ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų sistemos partnerė.

          Pagrindinis centro veiklos tikslas — stiprinti ir atstatyti Pasvalio rajono ir kitų Lietuvos gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas ir tinkamas įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

          Pagrindiniai įstaigos uždaviniai — gerinti paslaugų prieinamumą; darbe taikyti pažangius gydymo ir slaugos metodus bei technologijas; mažinti rajono gyventojų sergamumą, ligotumą ir mirtingumą teikiant savalaikes bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas; tobulinti kokybės sistemą įstaigoje.


 

   
Lithuanian English
   
   
Dėmesio:
   
   
   
   
   
   
   
   
Aplenk ligą !
   
© 2017 VšĮ Pasvalio PASPC. Visos teisės saugomos